AMB: Faiz artışı finansal sistem zayıflıklarını ortaya çıkardı – 2023

AMB, yayımladığı Finansal İstikrar Değerlendirmesi’nde yüksek faiz oranlarının hanehalkı, özel sektör, hükümetler ve gayrimenkul piyasasını test ettiğini belirtti.

Bankaya göre bankacılık sektörü, ABD ve İsviçre’de yaşanan son türbülansa karşı ciddi derecede dayanıklı kalsa da daha yüksek fonlama maliyetleri ve daha düşük varlık kalitesi bankaların kârlılığını azaltabilir.

AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, değerlendirmenin önsözünde “Finansal istikrarı uzun bir süre koruyabilmek için fiyat istikrarı kritik önemde kalmaya devam edecek” diye yazdı.

“Enflasyonla mücadele için ortaya konulan sıkı finansman koşulları ekonomik görünümün yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Finansal koşullar normalleşirken bu durum finansal sistemdeki kırılganlıkları ve fay hatlarını ortaya çıkabilir” ifadesine yer verildi.

AMB değerlendirmesinde gayrimenkul fiyatlarının görece kısa sürede gerilediğine ve konut kredi maliyetlerinin yüksek kalması durumunda daha da gerileyebileceğine dikkat çekildi.

Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın