Borsada işlem gören şirketlerin kar paylarına tevkifat oranı sıfırlandı – 2023

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kar paylarına tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin son fıkrası değiştirildi.

Buna göre, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak.

Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere, yürürlüğe girdi.

Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın