TCMB PPK: Yüzde 5 enflasyon hedefi gerçekleştirilmekten uzak – 2023

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyeceği belirtildi. Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı özetinode, fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrarı ve özellikle finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilerek, “Bu doğrultuda Kurul, adımları gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilen bir parasal sıkılaştırma sürecinin uygulanmasına karar vermiştir. Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Faiz artışı sıkılaştırma sürecinin ilk adımı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkardığı Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımladı. Merkez Bankası, kurulun bu kararı dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak öngördüğünü vurguladı.

PPK özetlerinde, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki bozulmaya yapılan vurgu dikkat çekerken hedeften oldukça uzaklaşan enflasyonun para politikasının etkin kullanımını gerektirdiği tespitinde bulunularak parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacağına işaret edildi. Özetlerde hizmet enflasyonundaki katılığa, iç talepteki güçlü duruşa, kur artışlarının tüketici enflasyonuna yansımaya başladığına ve kredi mevduat faizleri arasındaki makasa dikkat çekilerek kurulun parasal sıkılaştırma ile birlikte mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçevenin sadeleşmesi süreciyle piyasa mekanizmalarının işlevselliğinin artırılması gerektiğini değerlendirdiği yer aldı.

“Yeni adımlar gerekli”

Parasal sıkılaştırma sürecinin makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dair analizlerin incelendiği, faiz artırım senaryolarının enflasyon, kredi büyümesi, faizler, ekonomik aktivite üzerindeki etkileri ile bankacılık stres testlerinin değerlendirildiği belirtilen özette enflasyon görünümünün bu doğrultuda yeni adımlar atılmasını gerekli kıldığı vurgulandı.

PPK özetlerinde, “Enflasyon ve enflasyon eğilimi yakından takip edilecek, TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul hedeften oldukça uzaklaşan enflasyonun para politikasının etkin kullanımını gerektirdiği tespitinde bulunmuştur. Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır” denildi.

PPK özetlerinde ayrıca sadeleşme politikasına da işaret edilerek sürecin kademeli olmasına karar verildiği ve sadeleşme sürecinde dönüşümün hızı ve sıralamasının etki analizleri ile belirleneceği vurgulandı.

Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın